3D bymodel til visuel formidling af klimaprojekt

For at kunne forklare kommende projekter i Vejle, har vi lavet et setup, hvor vi anvender vores 3d bymodel til at fortælle historien om projekterne på en lækker og let forståelig måde.

I dette konkrete eksempel handler det om, at formidle visionen for et klimaprojekt på en forståelig måde, hvor grundmaterialet var en traditionel projektmappe fra en tegnestue fyldt med snit, plantegninger og diagrammer.

Projektet tager udgangspunkt i et rekreativt område med boldbaner, som skal transformeres til at kunne holde på vandet fra situationer med ekstremregn eller skybrud.

Arkitektens visionsplan blev først tegnet i 3d, og derefter indsat i vores 3d bymodel. Ved hjælp af Unity, der anvendes som platform i vores VR Cave, blev der visualiseret en situation med skybrud, som viser hvordan projektet kommer til at virke i praksis. I Unity kan man nemt skifte vejret, lyssætningen og vindforhold, hvilket påvirker den visuelle stemning. Dette giver muligheden for bedre at forklare en speciel situation.

Selvom Unity er en realtime 3D engine, kan man godt opsætte nogle faste kamerabevægelser og gemme disse ud som videoklip. Disse sekvenser blev efterfølgende sat sammen til en lille film, der giver en let forståelig visuel formidling af et projekt.
På denne måde kan man anvende den virtuelle bymodel til at forklare et komplekst projekt på en simpel og let forståelig måde uden at folk skal prøve at forstå tekniske tegninger og andet tilsvarende materiale.