Geokoderen.dk og registrering af beliggenhed

Geokoderen.dk og registrering af beliggenhed

Geokoderen.dk og registrering af beliggenhed Det handler om at skabe en unik reference, mellem registreringen i BBR og GeoDanmark. Geokoderen.dk er en applikation, der skaber denne reference. Gennem de sidste år er der gjort en stor indsats, for at få geokodet BBRs...
Georefereret kendelsesportal med AI og machine learing

Georefereret kendelsesportal med AI og machine learing

Georefereret kendelsesportal med AI og machine learing Vi arbejder med ekspropriation og har derfor udviklet en løsning til hurtig og præcis søgning i kendelser. Vi bruger machine learning ift. at få en uoverskuelig mængde data sorteret, arkiveret og dernæst...
Solsimulering

Solsimulering

Solsimulering Ganske kort fortalt, så kan en solsimulering simulere solens skyggefald fra bygninger og træer. Prøv at klikke på knappen “Se eksempel” og indtast en adresse i Danmark i søgefeltet i det vindue, der kommer op. Herfra kan man se solens...
Samskabende klimatilpasning

Samskabende klimatilpasning

Samskabende klimatilpasning Et stigende antal lokale, helhedsorienterede klimatilpasningsprojekter kombineret med en politisk ambition om ”samskabelse” mellem borger, kommune og forsyning skaber et behov for at udvikle de eksisterende planlægningsprocesser for at...