Kælkekortet i 3D

Kælkekortet i 3D

National kortlægning af jordfugtighed sikrer mest muligt klima for pengene

National kortlægning af jordfugtighed sikrer mest muligt klima for pengene

Se ledningsdata med Augmented Reality

Se ledningsdata med Augmented Reality

Hurtig og dynamisk oversvømmelsesmodel i GIS

Hurtig og dynamisk oversvømmelsesmodel i GIS

Urban klimasikring og lokal afledning af vand

Urban klimasikring og lokal afledning af vand

LandsstævneGIS

LandsstævneGIS

Er Odense kommune på gyngende grund

Er Odense kommune på gyngende grund

OnePort i Esbjerg Havn – én samlet adgang til information

OnePort i Esbjerg Havn – én samlet adgang til information

Visualisering og integration af bygningsmodeller i webGIS

Visualisering og integration af bygningsmodeller i webGIS

Ny kortlægning giver nye muligheder i Grønland

Ny kortlægning giver nye muligheder i Grønland

Maritim risikokortlægning af hele Grønland på rekordtid

Maritim risikokortlægning af hele Grønland på rekordtid

Klima-Lavbundskortet

Klima-Lavbundskortet

Anonymiseret statistik med geografiske detaljer

Anonymiseret statistik med geografiske detaljer

Udvikling af et nationalt befæstelseskort

Udvikling af et nationalt befæstelseskort

Fremtidens cykelkort

Fremtidens cykelkort

Arealdække, afstrømningsfunktioner og realistiske oversvømmelser

Arealdække, afstrømningsfunktioner og realistiske oversvømmelser

Hvad sker der, hvis jeg lukker byens hovedfærdselsåre?

Hvad sker der, hvis jeg lukker byens hovedfærdselsåre?

Værktøj til beregning af skadesøkonomi ifm. oversvømmelser

Værktøj til beregning af skadesøkonomi ifm. oversvømmelser

Scope 3 CO<sub>2</sub>-beregner til kommuner og private virksomheder

Scope 3 CO2-beregner til kommuner og private virksomheder

Skovkortet.dk – det digitale skovkort

Skovkortet.dk – det digitale skovkort

LER 2.0

LER 2.0

Find Ejeren

Find Ejeren

Datainfrastruktur til at håndtere et klima under forandring

Datainfrastruktur til at håndtere et klima under forandring

Quick Map – kort til alle websites

Quick Map – kort til alle websites

AlmenGIS: Overblik over 550.000 almene boliger

AlmenGIS: Overblik over 550.000 almene boliger

Frie vejrdata fremmer grøn omstilling og digital vækst

Frie vejrdata fremmer grøn omstilling og digital vækst

Den Digitale Havplan

Den Digitale Havplan

Redningsveje og stier i Danmark

Redningsveje og stier i Danmark

Interaktivt skyggekort

Interaktivt skyggekort

Nyt kvalitetsmatrikelkort

Nyt kvalitetsmatrikelkort

Få oplysninger om en ejendom direkte på mobilen

Få oplysninger om en ejendom direkte på mobilen

Kapacitetskort for elnettet

Kapacitetskort for elnettet

Det Grønne Danmarkskort

Det Grønne Danmarkskort

Computerspil til skoleelever giver bedre data til Danmark

Computerspil til skoleelever giver bedre data til Danmark

Luftfotos giver overblik over vejenes tilstand

Luftfotos giver overblik over vejenes tilstand

Kælkekortet

Kælkekortet

Flyfotos.dk – Danmarks historiske flyfoto

Flyfotos.dk – Danmarks historiske flyfoto

Satellitbilleder letter landmændenes hverdag

Satellitbilleder letter landmændenes hverdag

KAMP – Klimatilpasning- og Arealanvendelsesværktøj for Miljø- og Planmedarbejdere

KAMP – Klimatilpasning- og Arealanvendelsesværktøj for Miljø- og Planmedarbejdere

Bedre beslutninger med 3D visualiseringer ved oversvømmelser

Bedre beslutninger med 3D visualiseringer ved oversvømmelser

Optimer driften på materielgården ved hjælp af asset mgmt.

Optimer driften på materielgården ved hjælp af asset mgmt.

Augmented Reality visualisering af virtuelle anlægshuller – et digitalt værktøj til fagpersonen i marken

Augmented Reality visualisering af virtuelle anlægshuller – et digitalt værktøj til fagpersonen i marken

Vejles præsentation af oplevelser i naturen – Udeliv

Vejles præsentation af oplevelser i naturen – Udeliv

Geokoderen.dk og registrering af beliggenhed

Geokoderen.dk og registrering af beliggenhed

Gode naturoplevelser – og friluftsdata – til alle!

Gode naturoplevelser – og friluftsdata – til alle!

Offentlige data kan forudsige vandkvalitet vha. machine learning

Offentlige data kan forudsige vandkvalitet vha. machine learning

Georefereret kendelsesportal med AI og machine learing

Georefereret kendelsesportal med AI og machine learing

Bedre klimaløsninger med borgerinddragelse

Bedre klimaløsninger med borgerinddragelse

Tjekditnet.dk – en oversigt over bredbåndsmuligheder til forbrugere, kommuner og regioner

Tjekditnet.dk – en oversigt over bredbåndsmuligheder til forbrugere, kommuner og regioner

Solsimulering

Solsimulering

Virtuel svæveflyvning over Danmark

Virtuel svæveflyvning over Danmark

3D bymodel til visuel formidling af klimaprojekt

3D bymodel til visuel formidling af klimaprojekt

Datadrevne og GIS-understøttede webportaler til vand- og kloakoplysninger på din adresse

Datadrevne og GIS-understøttede webportaler til vand- og kloakoplysninger på din adresse

Bøgernes Danmarkskort

Bøgernes Danmarkskort

Hvem vedligeholder vejen

Hvem vedligeholder vejen

Samskabende klimatilpasning

Samskabende klimatilpasning

Bæredygtige byer og lokalsamfund i en geografisk bosætningsstrategi

Bæredygtige byer og lokalsamfund i en geografisk bosætningsstrategi

Med GIS til 3D får du mere ud af dine 2-dimensionale data

Med GIS til 3D får du mere ud af dine 2-dimensionale data

Lav flotte videoer med animationer fra 3D-modeller

Lav flotte videoer med animationer fra 3D-modeller

Foto matching

Foto matching

Vis hvor dit firma, butik eller klubhuset for din forening ligger

Vis hvor dit firma, butik eller klubhuset for din forening ligger

Erindringer fra danske jøder i Theresienstadt

Erindringer fra danske jøder i Theresienstadt

Oplevgudenaa.dk – en guide til friluftsoplevelser omkring Gudenåen

Oplevgudenaa.dk – en guide til friluftsoplevelser omkring Gudenåen

Nytænkende GIS-formidling af strukturplanen Låsby Vokser

Nytænkende GIS-formidling af strukturplanen Låsby Vokser

Relater din opmåling absolut med Valdemar!

Relater din opmåling absolut med Valdemar!

Søtransport i den danske havplan

Søtransport i den danske havplan

Geodata og Cykel DM

Geodata og Cykel DM

Københavns Kommunes opfølgning på skybrudsprojekter

Københavns Kommunes opfølgning på skybrudsprojekter

Kortlægning af omkostningszoner for elnet

Kortlægning af omkostningszoner for elnet

Overblik over antennepositioner i Danmark

Overblik over antennepositioner i Danmark

Shady.dk – din skyggeside

Shady.dk – din skyggeside

“Blå Eventyr”

“Blå Eventyr”

Bliver din bolig oversvømmet?

Bliver din bolig oversvømmet?

MarkskadeGIS – Open Source til beregning af erstatninger

MarkskadeGIS – Open Source til beregning af erstatninger

Anvendelse af satellitdata til facillity management af ledningsnet hos vandselskaber

Anvendelse af satellitdata til facillity management af ledningsnet hos vandselskaber

GeoAtlas Live – Nem adgang til viden om undergrunden

GeoAtlas Live – Nem adgang til viden om undergrunden

3D visualisering af Danmark

3D visualisering af Danmark

Søg på ortofoto med deep learning

Søg på ortofoto med deep learning

Langt ude? Fra rummet til datadrevet forvaltning

Langt ude? Fra rummet til datadrevet forvaltning

Flere stednavne

Flere stednavne

Landsdækkende frie skråfoto

Landsdækkende frie skråfoto

Hvor dybt er der?

Hvor dybt er der?

Værdifulde data om havvindmøller

Værdifulde data om havvindmøller

Termografisk trafik tracking – et døgns trafikadfærd i GIS

Termografisk trafik tracking – et døgns trafikadfærd i GIS

Anvendelse af geodata og GPS i Vejdirektoratets driftsudbud 2017

Anvendelse af geodata og GPS i Vejdirektoratets driftsudbud 2017

Smutturen

Smutturen

Mangler den lokale skole veluddannede lærere?

Mangler den lokale skole veluddannede lærere?

Find nærmeste speciallæge

Find nærmeste speciallæge

Datavejen

Datavejen

Folketal.dk – den demografiske vidensbank

Folketal.dk – den demografiske vidensbank

CropSAT.dk – en miljøgevinst

CropSAT.dk – en miljøgevinst

Vurdering af placering

Vurdering af placering

Den levende rejseplanlægning – Geo-Go

Den levende rejseplanlægning – Geo-Go

Kan jeg bade her?

Kan jeg bade her?

Placering af midlertidige flygtningeboliger

Placering af midlertidige flygtningeboliger

Buskortberegneren giver bedre borgerservice

Buskortberegneren giver bedre borgerservice

RKSK-Kortet – Bliv klog på din kommune

RKSK-Kortet – Bliv klog på din kommune

Hvem kan nå min butik på 30 minutter?

Hvem kan nå min butik på 30 minutter?

DinGeo. Tilgængeliggørelse af geodata

DinGeo. Tilgængeliggørelse af geodata

Find de gemte bygninger

Find de gemte bygninger

Hvor skal kommunerne placere flygtninge?

Hvor skal kommunerne placere flygtninge?

Bedre Bredbånd i Guldborgsund Kommune

Bedre Bredbånd i Guldborgsund Kommune

Et tracket liv

Et tracket liv

Hvorlangterder.dk – kortvisning med bred fokus

Hvorlangterder.dk – kortvisning med bred fokus

Hurtigt og brugervenligt trafikkort

Hurtigt og brugervenligt trafikkort

Socioøkonomisk Aarhuskort

Socioøkonomisk Aarhuskort

Transportmuligheder bestemmer værdien af erhvervslokaler

Transportmuligheder bestemmer værdien af erhvervslokaler

Markedsfør din kommune med geodata

Markedsfør din kommune med geodata

Danmarks frie geodata i en Minecraft-verden

Danmarks frie geodata i en Minecraft-verden

Festivaldeltagere deler geografisk information

Festivaldeltagere deler geografisk information

Kort over alle cykelklubberne i Danmark

Kort over alle cykelklubberne i Danmark

Sammenlign kommunale nøgletal visuelt

Sammenlign kommunale nøgletal visuelt

Find vej i fremtidens Odense

Find vej i fremtidens Odense

Sådan får du medvind, når du cykler

Sådan får du medvind, når du cykler

Spis lokale råvarer

Spis lokale råvarer

Danmarks officielle 112 app kan redde liv

Danmarks officielle 112 app kan redde liv

Effektiv og bæredygtig skraldetømning

Effektiv og bæredygtig skraldetømning

Digitalisér matrikulære ansøgninger og reducér sagsbehandlingstiden

Digitalisér matrikulære ansøgninger og reducér sagsbehandlingstiden

Overblik over forhindringer i lav flyvehøjde

Overblik over forhindringer i lav flyvehøjde

Trængselskort viser hvor trafikpropperne er

Trængselskort viser hvor trafikpropperne er

Transporttrackeren

Transporttrackeren

Kriminalitetsfilteret

Kriminalitetsfilteret

Roskilde-app’en

Roskilde-app’en

Paletten – foreningstilbud for borgere i Odense

Paletten – foreningstilbud for borgere i Odense

Bedre styr på spildevandet i Aabenraa

Bedre styr på spildevandet i Aabenraa

Få kendskab til fredninger i Danmark

Få kendskab til fredninger i Danmark

Ud i naturen på mobilen

Ud i naturen på mobilen

Tjek geologien i dit område

Tjek geologien i dit område

Få overblik over Europas forurening

Få overblik over Europas forurening

Ledningsejerregisteret forebygger graveskader

Ledningsejerregisteret forebygger graveskader

Genfind din cykel med hviscykel.dk

Genfind din cykel med hviscykel.dk

Find butikker med elektronisk kvittering

Find butikker med elektronisk kvittering

Find vej til de offentlige toiletter

Find vej til de offentlige toiletter

Luftkvalitetsmodel evaluerer effekten af miljøzoner

Luftkvalitetsmodel evaluerer effekten af miljøzoner

App hjælper Arbejdstilsynet med optimering af køreruter

App hjælper Arbejdstilsynet med optimering af køreruter

Ny national trafikmodel forudsiger fremtidens trafikmønstre

Ny national trafikmodel forudsiger fremtidens trafikmønstre

Få overblik over unges rejsetider til ungdomsuddannelser

Få overblik over unges rejsetider til ungdomsuddannelser

Planlæg cykelture i hele Danmark

Planlæg cykelture i hele Danmark

Adressen i centrum

Adressen i centrum

Alpine Buddy

Alpine Buddy

Hjælp hjælperne – red liv!

Hjælp hjælperne – red liv!

Holografisk fremvisning af bygningsmodeller på mobiltelefon

Holografisk fremvisning af bygningsmodeller på mobiltelefon

Kortlæg nomadefamilierne

Kortlæg nomadefamilierne

Koordineret dataindsamling

Koordineret dataindsamling

Befolkningsfremskrivninger styrker den kommunale beslutningsproces

Befolkningsfremskrivninger styrker den kommunale beslutningsproces

Sikker sejlads i danske farvande

Sikker sejlads i danske farvande

Kort over højder afslører spor fra fortiden

Kort over højder afslører spor fra fortiden

Smidigere administration af arealstøtten

Smidigere administration af arealstøtten

Hurtigere hjælp og kortere ventetider

Hurtigere hjælp og kortere ventetider

Nem ejendomsadministration i DSB

Nem ejendomsadministration i DSB

Bygninger fortæller om dansk kulturarv

Bygninger fortæller om dansk kulturarv

Bedre trafiksikkerhed med uheldsregistrering

Bedre trafiksikkerhed med uheldsregistrering

Personlig musikvideo med geodata

Personlig musikvideo med geodata

Find nærmeste bank eller hæveautomat

Find nærmeste bank eller hæveautomat

Se huspriser på smartphone

Se huspriser på smartphone

Bisystem sikrer årlig værdi på 1 mia. kr.

Bisystem sikrer årlig værdi på 1 mia. kr.

GIS-befolkningsprognoser letter planlægningen

GIS-befolkningsprognoser letter planlægningen

Kreativ kulturformidling i Rudersdal

Kreativ kulturformidling i Rudersdal

Ruteoptimering sparede 25% i kørte kilometer

Ruteoptimering sparede 25% i kørte kilometer

Levende og lettilgængelig lokalhistorie

Levende og lettilgængelig lokalhistorie

Masteplan sikrer effektiv sagsbehandling

Masteplan sikrer effektiv sagsbehandling

Bedre byplanlægning med socioøkonomisk kort

Bedre byplanlægning med socioøkonomisk kort

Oplevelsesværdikortlægning på Vestegnen

Oplevelsesværdikortlægning på Vestegnen

Energibesparelser: Få overblik i 3D

Energibesparelser: Få overblik i 3D

Brugstedet.dk er Geoforums eksempelsamling på gode anvendelser af geodata i en række sammenhænge. Gå på opdagelse i eksemplerne og se, hvad geodata anvendes til i Danmark.