På Brugstedet.dk finder du en samling af konkrete eksempler på, hvordan geografisk information kan skabe værdi for offentlige myndigheder og private virksomheder.

Læs hvordan geografisk information kan danne grundlag for fx overblik, effektivisering, planlægning, formidling og beslutningstagning. Eksemplerne kan bruges af alle, der ønsker inspiration og idéer til anvendelse af geografisk information i deres forretning eller forvaltning.

Brugstedet.dk er en fælles kommunikationsplatform for hele det danske geodatadomæne.

Bag Brugstedet.dk er en redaktion, som på frivillig basis driver sitet og aktiviteterne omkring det. Det indebærer blandt andet at administrere de cases, der bliver sendt ind. For at skabe endnu mere fokus på og opmærksomhed omkring de mange gode idéer, der er i geodata-verdenen, lancerede redaktionen i 2015 Geodataprisen. Den bliver uddelt hvert år i foråret i to kategorier. De primære opgaver for redaktionen er i efteråret og foråret centreret om planlægning og afholdelse af kåringsfesten.