Folketal.dk – den demografiske vidensbank

Folketal.dk – den demografiske vidensbank

Folketal.dk er et gratis redskab for offentlige og private aktører, der arbejder med befolkningsprognoser. Derudover er det frit tilgængeligt for journalister, forskere, studerende eller andre som måtte interessere sig for befolkningsudvikling og hvad der ligger til grund for denne.

Læs mere >

Bedre styr på spildevandet i Aabenraa

Bedre styr på spildevandet i Aabenraa

Mange daglige drifts- og administrationsopgaver i Forsyningsselskabet Arwos løses via webGIS. Resultatet er en mere effektiv sagsbehandling.

Læs mere >

Få kendskab til fredninger i Danmark

Få kendskab til fredninger i Danmark

På www.fredninger.dk kan du søge fredninger i Danmark via listeopslag eller via kort.

Læs mere >

Befolkningsfremskrivninger styrker den kommunale beslutningsproces

Befolkningsfremskrivninger styrker den kommunale beslutningsproces

Befolkningens fremtidige fordeling har afgørende betydning for den kommunale planlægning og budgetlægning. Systemet DemoGrafix leverer et kvalificeret scenarie for fremtidens befolkningsfordeling og styrker kommunernes planlægning.

Læs mere >