Find vej i fremtidens Odense

Find vej i fremtidens Odense

Odense Kommune står overfor nogle store trafikale ændringer fx åbningen af Odins Bro, lukningen af den firsporede Thomas B. Thriges Gade og etablering af letbanen. Odense Kommunes ruteplanlægger giver mulighed for at se, hvad der sker, når de trafikale ændringer rulles ud. Ruteplanlæggeren viser ruter for bilister og cyklister – både i dag og fremadrettet.

Læs mere >

Sådan får du medvind, når du cykler

Sådan får du medvind, når du cykler

Med en app der guider dig gennem vejr- og vindforhold samt fortæller, hvordan trafikken glider, og hvor der er huller i vejen, stigninger eller vejarbejde, kan du planlægge din cykelrute, så den passer til lige dine behov.

Læs mere >

Få topografiske kort på din mobil eller tablet

Få topografiske kort på din mobil eller tablet

Gør fra din iPhone/iPad en komplet GPS-enhed, herunder en ruteplanlægger baseret på det detaljeret topografiske kort over Danmark. Kortene vil blive gemt på din iPhone/iPad, så Topo GPS også kan bruges uden en internetforbindelse.

Læs mere >

Overblik over forhindringer i lav flyvehøjde

Overblik over forhindringer i lav flyvehøjde

Flyvevåbnet har fået udviklet et webkort, som giver forsvarets piloter et opdateret overblik over forhindringer i lav flyvehøjde.

Læs mere >

Trængselskort viser hvor trafikpropperne er

Trængselskort viser hvor trafikpropperne er

Kan man køre ti minutter senere fra jobbet og stadig være hjemme til normal tid? Et nyt trængselskort gør det muligt at forudse hvor, og hvornår, hastigheden falder på de danske veje.

Læs mere >

Transporttrackeren

Transporttrackeren

Hvor mennesker i byerne ser offentlig transport som en selvfølge, er det ikke det samme i det åbne land. Transporttrackeren er en idé til en app der hjælper rejsende uden for faste busruter.

Læs mere >

Kriminalitetsfilteret

Kriminalitetsfilteret

Find den sikre vej hjem … Benyt Politiets viden og databaser til at optimere trygge færdselsveje.

Læs mere >

Ledningsejerregisteret forebygger graveskader

Ledningsejerregisteret forebygger graveskader

Ledningsejerregistret er et landsdækkende register over ledningsejere. Registrets formål er at sikre bedre forsyningssikkerhed til borgere og erhverv. Alle, der professionelt skal grave i jorden, skal indhente oplysninger om ledningernes placering ved at foretage en graveforespørgsel i LER. LER formidler kontakten til ledningsejerne som så informerer graveaktørerne om hvor deres ledninger er beliggende indenfor graveområdet.

Læs mere >

Genfind din cykel med hviscykel.dk

Genfind din cykel med hviscykel.dk

Find, efterlys, fremlys og genbrug cykler

På www.hviscykel.dk kan du registere dine cykler, efterlyse en stjålen cykel, fremlyse forladte cykler eller give en cykel til et godt formål.

Læs mere >

Luftkvalitetsmodel evaluerer effekten af miljøzoner

Luftkvalitetsmodel evaluerer effekten af miljøzoner

I 2008-2009 blev der i de største byer indført miljøzoner for at reducere luftforureningen og partikeludledningen. Aarhus Universitet har lavet en luftkvalitetsmodel for at evaluere miljøzonernes effekt på luftkvaliteten.

Læs mere >