Spis lokale råvarer

Spis lokale råvarer

Det skal være nemt for alle at komme til at spise lokale råvarer som frugt og grønt, kød samt korn- og mejeriprodukter. Det skal en app hjælpe med.

Læs mere >

Bedre styr på spildevandet i Aabenraa

Bedre styr på spildevandet i Aabenraa

Mange daglige drifts- og administrationsopgaver i Forsyningsselskabet Arwos løses via webGIS. Resultatet er en mere effektiv sagsbehandling.

Læs mere >

Tjek geologien i dit område

Tjek geologien i dit område

Med Appen MapItWell, kan du se om din nabo evt. skulle have en boring i haven, eller finde frem til vandanalysen af de boringer som dit vandværk benytter til dit drikke vand.

Læs mere >

Få overblik over Europas forurening

Få overblik over Europas forurening

På Europa-Kommissionens E-PRTR-website kan borgere i alle europæiske lande få adgang til oplysninger om, hvilke typer og mængder af forurenende stoffer industrianlæg udleder i deres nærområde.

Læs mere >

Ledningsejerregisteret forebygger graveskader

Ledningsejerregisteret forebygger graveskader

Ledningsejerregistret er et landsdækkende register over ledningsejere. Registrets formål er at sikre bedre forsyningssikkerhed til borgere og erhverv. Alle, der professionelt skal grave i jorden, skal indhente oplysninger om ledningernes placering ved at foretage en graveforespørgsel i LER. LER formidler kontakten til ledningsejerne som så informerer graveaktørerne om hvor deres ledninger er beliggende indenfor graveområdet.

Læs mere >

Luftkvalitetsmodel evaluerer effekten af miljøzoner

Luftkvalitetsmodel evaluerer effekten af miljøzoner

I 2008-2009 blev der i de største byer indført miljøzoner for at reducere luftforureningen og partikeludledningen. Aarhus Universitet har lavet en luftkvalitetsmodel for at evaluere miljøzonernes effekt på luftkvaliteten.

Læs mere >

Forbrugerne får hjælp til at spare på varmen

Forbrugerne får hjælp til at spare på varmen

Næsten 40 pct. af verdens energiforbrug sker i forbindelse med boligen. Et lavere varmeforbrug vil derfor have stor betydning for udledningen af CO2. Men hvordan får man forbrugerne til at bruge mindre varme? I Esbjerg Forsyning har de valgt at satse på vores konkurrencementalitet.

Læs mere >

Klimaændringer formidles i øjenhøjde

Klimaændringer formidles i øjenhøjde

Internetplatformen MapMyClimate formidler klimaændringers potentielle betydning for almindelige borgere og deres nærmiljø.

Læs mere >

Opdag varmetab i boligen

Opdag varmetab i boligen

Lyngby-Taarbæk Kommune slog et slag for klimaet, da de gjorde borgerne opmærksomme på varmetabet fra boligerne i forbindelse med præsentationen af termografiske billeder.

Læs mere >

Vurder risikoen for vand i kælderen

Vurder risikoen for vand i kælderen

Alle danske boligejere kan nu selv finde ud af, hvor højt deres eget og andres huse ligger over havets overflade. Det kan være en vigtig hjælp til at vurdere risikoen for oversvømmelser og behovet for forbedringer.

Læs mere >