Geografiske data som går i dybden

D. 10/4 2012

Under den jord vi alle betræder, findes der en verden af oplysninger, som danner grundlag for planlægning og beslutninger, som berører os alle sammen.

Der er lavet mere end 240.000 boringer i den danske muld, som beskriver jordbundens tilstand og beskaffenhed. Disse boringer er jævnt fordelt geografisk over hele landet (og vandet), og udgør en uvurderlig datasamling af jordbunden under vores fødder. En lang række institutioner og myndigheder anvender disse data som beslutningsgrundlag i deres behandling af sager, som berører eller berøres af undergrunden.

Læs mere >

Skriv et svar