Luftkvalitetsmodel evaluerer effekten af miljøzoner

D. 24/4 2012

I 2008-2009 blev der i de største byer indført miljøzoner for at reducere luftforureningen og partikeludledningen. Aarhus Universitet har lavet en luftkvalitetsmodel for at evaluere miljøzonernes effekt på luftkvaliteten.

Overordnet kan modellen både beregne luftkvaliteten på adresseniveau og fortælle hvor meget forurening du udsættes for – med andre ord både emission, koncentration og eksponering. Luftkvalitetsmodellen er baseret på ArcGIS fra Informi GIS og kan håndtere, beregne og analysere store datamængder og tage højde for kompleksiteten i data og beregningsmetoder.

Modellen får input i form af:

  • Vejnetsdata
  • Data om trafikken og dens sammensætning – fx hvor mange procent lastbiler,
    varevogne eller personbiler udgør af den totale trafik
  • Hvor gamle bilerne er
  • Hvor hurtigt de har kørt, hvilket indikerer, hvor meget forurening de udleder.

Derudover kan den beregne gadegeometrien ud fra GIS kort med vejnet og bygninger. Derfor kan modellen tage højde for de ting i gadebilledet, der har indflydelse på luftkvaliteten; fx hvis der er bygninger på begge sider af vejen, bygningernes højde og hvor tæt de står.

“Modelsystemet betyder, at vi kan beregne koncentrationen på rigtigt mange adresser på en kosteffektiv måde. Det er relativt unikt, at vi kan det og det er der ikke mange andre, der kan,” fortæller Steen Solvang Jensen, Ph.d. og Seniorforsker ved Aarhus Universitet.

Læs mere >

Skriv et svar