Ledningsejerregisteret forebygger graveskader

D. 25/9 2012

Ledningsejerregistret er et landsdækkende register over ledningsejere. Registrets formål er at sikre bedre forsyningssikkerhed til borgere og erhverv. Alle, der professionelt skal grave i jorden, skal indhente oplysninger om ledningernes placering ved at foretage en graveforespørgsel i LER. LER formidler kontakten til ledningsejerne som så informerer graveaktørerne om hvor deres ledninger er beliggende indenfor graveområdet.

Oplysning om ledningers præcise beliggenhed findes kun hos den enkelte ledningsejer. LER gør det let for graveaktøren at få viden om, hvem der har ledninger i et graveområde. Derudover bruges det til hjælp i formidlingen og kontakten til berørte ledningsejerne, når der skal gives information om hvem der skal grave hvor og hvornår det sker.

Læs mere >

Skriv et svar