Hvor skal kommunerne placere flygtninge?

D. 9/2 2017

7.500 flygtninge kom til Danmark i løbet af 2016. Hvor og hvordan huser kommunerne de mange flygtninge? Regeringen opfordrer kommunerne til at tænke kreativt.

7.500 flygtninge kom til Danmark i løbet af 2016. Hvor og hvordan huser kommunerne de mange flygtninge?

Det er ikke ligegyldigt, hvor de kommer til at bo. Det er helt afgørende, at de ikke bliver koncentreret i ghettoer med en dårlig kontakt til det danske samfund og øget risikoen for parallelsamfund. Der er store sociale problemer i landets ghettoer, og dobbelt så mange beboere som i andre almene boligområder føler sig truet og chikaneret, hvilket også af regeringen anføres som grund til, at de ikke kunne støtte forslaget om at etablere egentlige flygtningelandsbyer.

Regeringen ønsker ikke at flygtninge klumpes sammen i egne landsbyer, men bør derimod fordeles i hele landet, så de kan bo blandt danskere og lære om hverdagen i Danmark. Det er væsentligt, at de kan komme ud på det lokale arbejdsmarkedet som et led i integrationen. Med topartsaftalen får kommunerne i alt en milliard kroner til at løse opgaverne. Der er blandt andet afsat 640 mio. kr. til at etablere små almene familieboliger med en billig husleje, som kommunerne har mulighed for at målrette til flygtninge.

Regeringen opfordrer nu kommunerne til at tænke kreativt. Flere borgmestre melder ud, at flygtninge bør placeres i landsbysamfund, blandt andet for at gavne integrationen, men også fordi flygtninge kan redde landsbyerne fra at sygne hen.

Metoden
Jammerbugt Kommune og COWI har sammen arbejdet på at udvikle et GIS-baseret beslutningsstøttesystem, som kan hjælpe politikere og forvaltning med at træffe gode løsninger, der kan understøtte en bæredygtig planlægning ift. integration af nye tilflyttere (flygtninge såvel som indvandrere). Løsningen kræver både en god forståelse for stedets muligheder og potentialer såvel som for tilflytternes behov og kompetencer.

Læs mere >