Folketal.dk – den demografiske vidensbank

D. 4/8 2017

Folketal.dk er et gratis redskab for offentlige og private aktører, der arbejder med befolkningsprognoser. Derudover er det frit tilgængeligt for journalister, forskere, studerende eller andre som måtte interessere sig for befolkningsudvikling og hvad der ligger til grund for denne.

Er befolkningsudviklingen i din kommune større eller mindre end i dine nabokommuner og hvad ligger til grund for udviklingen?
På folketal.dk har COWI samlet en lang række frit tilgængelige data om befolknings- og boligudvikling i en demografisk vidensbank. Via interaktive kort og grafer præsenteres status og udviklingstal inden for fire temaer:
• Befolkningsudvikling
• Fødsler og dødsfald
• Flyttemønstre
• Boligbyggeri
Vidensbanken har en overskuelig, grafisk indgang, hvor kortikoner samt mulighed for at sortere, filtrere eller søge på specifikke temaer gør det nemt at finde de data, man har brug for.

Læs mere >