Få overblik over Europas forurening

D. 25/9 2012

På Europa-Kommissionens E-PRTR-website kan borgere i alle europæiske lande få adgang til oplysninger om, hvilke typer og mængder af forurenende stoffer industrianlæg udleder i deres nærområde.

European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) indeholder data over, hvilke forurenende affaldsstoffer industrielle anlæg udleder i EU-området, og i hvor store mængder de bliver udledt i luft, i vand og på land. Registret indeholder oplysninger om industriel udledning af 91 forskellige forurenende stoffer samt transport af affald til og fra EU.

Læs mere >

Skriv et svar