Bygninger fortæller om dansk kulturarv

D. 22/3 2012

Med registret Fredede og bevaringsværdige bygninger kan borgere søge informationer om fredede bygninger, hvad enten de er ejere eller har en generel interesse for Danmarks bygningskultur.

Formålet med Kulturstyrelsens register er at skabe et nationalt overblik over kulturhistoriske og arkitektoniske værdier i bygningsmassen. Informationerne skal understøtte den fysiske planlægning og være ressource for forskning inden for arkitekturhistorie. Registret giver endvidere almindeligt interesserede borgere mulighed for, via det fredede danmarkskort, at søge efter arkitektoniske værdier i deres nærområde. De seneste år har Kulturstyrelsen sammen med Atkins haft fokus på at redesigne registret, så FBB i dag står som et brugervenligt oplysnings- og arbejdsredskab til brug for borgere og forvaltere.

Læs mere >

Skriv et svar