Bisystem sikrer årlig værdi på 1 mia. kr.

D. 22/3 2012

Da danske biavlere fik et nyt system baseret på geodata blev resultatet bedre bestøvning af afgrøder på marken og effektiv sygdomsbekæmpelse blandt bierne.

Honningbien er den vigtigste bestøver af planter og afgrøder i Danmark. Et centralt register over biavlere sikrer overblik over, hvilke områder bierne dækker og dermed også, hvor der kan være mangel på bestøvning. Samtidig giver det overblik over, hvor mange bigårde, der kan være smittet, hvis én rammes af sygdom eller skadedyr. På den måde kan man hindre spredning og mindske økonomiske tab for både biavlere og landbrug.

Læs mere >

Skriv et svar