Befolkningsfremskrivninger styrker den kommunale beslutningsproces

D. 22/3 2012

Befolkningens fremtidige fordeling har afgørende betydning for den kommunale planlægning og budgetlægning. Systemet DemoGrafix leverer et kvalificeret scenarie for fremtidens befolkningsfordeling og styrker kommunernes planlægning.

Borgerne bidrager til kommunens økonomi via skatter og afgifter og bruger også ressourcer via daginstitutioner, skoler, ældrepleje osv. DemoGrafix er et system til fremskrivning af befolknings-fordelingen i en kommune fordelt på delområder for at opnå en detaljeret geografisk opløsning. Systemet er scenario-baseret; ved at ændre forudsætningerne – eksempelvis forventet boligbyggeri – kan der udarbejdes forskellige scenarier for den fremtidige befolkningsudvikling.

Læs mere >

Skriv et svar