Vurdering af placering

Vurdering af placering

Hvor stort er markedspotentialet? Hvem er kunderne? Hvor meget trafik er der i området? Hvor stort er konkurrence presset og hvor stor en markedsandel har vi idag? Alle disse spørgsmål kan besvares med Mapicture Sweetspot.

Læs mere >

RKSK-Kortet – Bliv klog på din kommune

RKSK-Kortet – Bliv klog på din kommune

Med RKSK-Kortet kan man gå på opdagelse eller søge efter specifikke oplysninger, og det er tanken, at det kan bruges til at skabe undring og planlægge og lave strategier efter.
Vi er ude efter den gevinst, der er i at gøre data tilgængelige i en brugbar form, så vores informationer leder til ny viden.

Læs mere >

DinGeo. Tilgængeliggørelse af geodata

DinGeo. Tilgængeliggørelse af geodata

Dingeo gør virksomheder såvel som private, der træffer strategiske geodatabaserede beslutninger mere produktive og effektive. Blot ved at indtast en adresse får man som lægmand adgang til en lang række offentlige data, som ellers er gemt i forskellige registre.

Læs mere >

Find de gemte bygninger

Find de gemte bygninger

Hvert år ajourfører Danmarks kommuner vores fælles kortgrundlag – GeoDanmark med manuel indberetning af nye bygninger. Med dette værktøj kan man benytte ortofotos, bygningsdata og højdemodellen til at finde disse bygninger i stedet.

Læs mere >

Hvor skal kommunerne placere flygtninge?

Hvor skal kommunerne placere flygtninge?

7.500 flygtninge kom til Danmark i løbet af 2016. Hvor og hvordan huser kommunerne de mange flygtninge? Regeringen opfordrer kommunerne til at tænke kreativt.

Læs mere >

Boligers energistandard og beboernes sundhed

Boligers energistandard og beboernes sundhed

Et hus med energimærke B er ikke nødvendigvis bedre for beboernes sundhed end et hus stemplet med energimærke F. Det viser en undersøgelse som COWI har foretaget for Energistyrelsen.

Læs mere >

Bedre Bredbånd i Guldborgsund Kommune

Bedre Bredbånd i Guldborgsund Kommune

Brug af stedbestemt information som grundlag for at skaffe bedre bredbåndsløsninger til alle områder af kommunen. Her ses oplysninger fra tjekditnet.dk om aktuelle hastigheder, samt oplysninger om interessegrupper som arbejder for bedre bredbånd i lokalområderne.

Læs mere >

Brug Aarhus – Hvad sker der lige nu lige her?

Brug Aarhus – Hvad sker der lige nu lige her?

Aarhus er i rivende udvikling. Stilladser, vejarbejder og events kæmper om pladsen i Aarhus og det kan borgere og besøgende mærke, når de bevæger sig rundt på gader og stræder. Brug Aarhus er en ny platform for arrangører, som giver overblik over vejarbejder og events i byen.

Læs mere >

Socioøkonomisk Aarhuskort

Socioøkonomisk Aarhuskort

Det Socioøkonomiske Aarhuskort viser registerdata om kommunens borgere og virksomheder på en let og overskuelig måde.

Læs mere >

Transportmuligheder bestemmer værdien af erhvervslokaler

Transportmuligheder bestemmer værdien af erhvervslokaler

Oline.dk oplever en fordel med at beregne afstande og vise dem på et kort med tilvalg af tidszone og en transportform (bil eller offentlig transport). Det giver bl.a. brugeren mulighed for at se, om lejemålets beliggenhed er tilgængelig for medarbejderne inden for en overskuelig tidsramme.

Læs mere >