Warning: usort() expects parameter 1 to be array, boolean given in /home/brugsted/public_html/wp-content/plugins/brugstedet-post/brugstedet-post.php on line 94

Bredbåndsmåler giver brugerne stor gennemsigtighed

Erhvervsstyrelsens bredbåndsmåler giver borgerne mulighed for at se egne og andres internethastighed, udbyder og teknologi visualiseret på kort

Måling og sammenligning af bredbåndshastighed
På bredbåndsmåler kan brugerne måle deres bredbåndshastighed, sammenligne egne og andres internethastighed samt se udbyder og teknologi på et interaktivt kort. Informationen kan bruges til at overveje ens valg af udbyder.
Erhvervsstyrelsen havde bedt Atkins om at udvide deres bredbåndsmåler med et online kort til visualisering af de reelle målinger, der fortages. Kortet giver overblik over hastigheder, teknik og udbyder på kommune- og postnummerniveau, men også lokalt for enkelte målinger eksempelvis der, hvor brugeren bor. Med de forskellige sorteringsmuligheder kan brugerne afgrænse visningen til at være specifik for fx en bestemt teknologi og brugeren får dermed et bedre grundlag, når bredbåndsforbindelserne skal vurderes.

Erhvervsstyrelsen tilbyder onlineværktøjer, der giver informationer om tilgængeligheden af bredbånd. Baggrunden for dette er at sikre større gennemsigtighed for brugerne, så de bedre kan gennemskue forskellen mellem de bredbåndshastigheder, som markedsføres, og de hastigheder, som reelt leveres hjemme i stuen.
Målet er at få kortlagt de konkrete hastigheder rundt om i landet, samt hvilke udbydere, der leverer dem. Bredbåndsmåler skal tjene som supplement til den officielle bredbåndskortlægning i Danmark.

Bredbåndshastigheder på kort via crowdsourcing
De nye muligheder for brugerinddragelse og de nye funktioner på bredbåndsmåleren skaber mulighed for et bedre overblik over de faktisk målte hastigheder både i lokalområdet, på regionalt niveau og på landsplan. Et bedre overblik giver forbrugerne bedre mulighed for at træffe et oplyst valg om deres bredbåndsabonnement. Det forventes, at de brugerindberettede data kommer til at blive et vigtigt værktøj i forbindelse med udarbejdelsen af bredbåndskortlægningen i fremtiden.

Teknologi
Projektet indeholdt tre delopgaver: For det første udviklingen af en interaktiv kortløsning der udstiller de opsamlede bredbåndsdata suppleret med filtre for tilhørende beskrivende data. For det andet en tilhørende interaktiv kortvisning af den nuværende rapportering af Bredbåndskortlægningen der før var en årlig udgivelse i pdf format. Og sidst en mobil udgave der viser målingerne omkring én.

Teknisk har projektet indeholdt en datasynkronisering med indsamlinger via Ooklas bredbåndsmåler. Data importeres og databehandles i en PostgreSQL/PostGIS Database af et Java/Servlet baseret system. Webløsningeren er lavet i ren HTML og JavaScript og er derfor platformuafhængig. Grundkortet er OpenLayers/KMS. Webløsninger bruger jQuery og JSONP for kommunikation med WebServices. Løsningen bruger Dynamisk SLD (Styled Layer Descriptor) for farvelægning af kort.